Tijdens de intake bepalen we jouw doelen en plaatsen deze in een tijdlijn. Aan de hand hiervan maken we een programma op maat waarin de juiste trainingsmethodes worden gekoppeld aan jouw doelen. Tijdens de training staan drie componenten centraal: een training is resultaatgericht, motiverend en veilig.

  1. Een training is resultaatgericht. De progressie wordt bijgehouden tijdens verschillende meetmomenten om zo de voortgang te garanderen. Resultaat werkt verslavend en helpt te zorgen voor de verandering in mindset die nodig is voor een structurele verandering in levensstijl. In het traject geldt dan ook zeker: meten is weten.
  2. Een training is motiverend. Trainen moet leuk en uitdagend zijn; je kunt alleen structurele aanpassingen maken wanneer je plezier krijgt in het sporten. Ook is hierbij uitdaging belangrijk; iedere training wordt je gevraagd alles binnen jouw mogelijkheden te geven.
  1. Ten slotte zijn de trainingen veilig. Om een verandering in levensstijl te bewerkstelligen is het namelijk essentieel om blessures te voorkomen. Dit doen we door het aanleren van de juiste techniek bij het uitvoeren van de oefeningen en door rekening te houden met je belastbaarheid.

Eindhoven Personal Training Quote
“Een goede lichaamshouding is de basis van waaruit fysieke belasting dient plaats te vinden. Wanneer deze fundering ontbreekt, kan training leiden tot verslechtering van de houding of zelfs tot ongemak en blessures.”